Vår fokus på hållbarhet

Connect Bus är ett bussföretag som fokuserar hårt på hållbarhet. Connect Bus har en netto nollambition och stöder FN: s hållbarhetsmål.

Vår hållbarhetsresa

Var är vi och vart ska vi?

Kollektivtrafik står historiskt sett för en betydande mängd växthusgasutsläpp, både i Sverige och i Norge. Med tillgång till nollutsläppsbussar och ett starkare fokus på hållbarhet i samhället finns det nu en enorm potential för kollektivtrafikindustrin att bli en viktig ambassadör för hållbarhet.


Connect Bus viktigaste bidrag för att uppnå hållbarhetsmålen, som beskrivs i Parisavtalet, är att uppmuntra mer frekvent användning av kollektivtrafik. Vi får detta att hända genom den dagliga leveransen av säker, pålitlig och bekväm transport.


Samtidigt har vi åtagit oss att minska utsläppen relaterade till våra egna aktiviteter och vår leveranskedja. Anständiga arbetsvillkor och grundläggande mänskliga rättigheter är också hållbarhetselement som ingår i vår ESG-strategi. Dessa element är viktiga för att säkerställa motiverade anställda som är stolta över varandra, vårt företag och våra värderingar.


Vår resa mot nollutsläpp pågår och vi ser fram emot det som väntar längs med vägen!

Våra hållbarhetssatsningar – vi vill bidra till det samhälle vi lever i.

 • Trafiksäkerhet

  Vi bidrar till nollvisionen (ingen dödad eller allvarligt skadad) genom att fokusera på kompetenta förare och ledare och säkert material.

 • Utsläpp till luft

  Vi bidrar till nollutsläpp genom att använda förnybart och utsläppsfritt bränsle så mycket som möjligt.

 • Vattenförbrukning

  Med miljövänliga tvätthallar minimerar vi förbrukningen vid tvätt av bussar och andra fordon.

 • Avfall

  Återanvändning och återvinning, såväl som bra samarbete med leverantörer, resulterar i en årlig minskning av mängden avfall.

 • Leverantörskedjan

  Aktsamhetsbedömningar i samband med inköp säkerställer att vi bidrar till en hållbar utveckling av samhällen som ligger utanför Sverige och Norge. Kontakta oss gärna på apenhetsloven@connectbus.no om du har frågor om hur Connect Bus fungerar för att förhindra negativa konsekvenser av vår verksamhet om grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor.