Connect Bus utökar och erhåller höga poäng i årets GRESB bedömning!

Vi kan nu stolt meddela att vi har uppnått betydande framsteg i årets GRESB-bedömning. Genom hårt arbete och en stark inriktning på hållbarhet och ansvarsfullt företagande har vi tagit våra prestationer till nya höjder och erhållit höga poäng.

GRESB är en internationell organisation som utvärderar och bedömer verksamheter inom fastighets- och infrastrukturbranschen utifrån deras hållbarhetsprestanda.

I årets GRESB-bedömning erhöll vi en imponerande poäng på 88 av 100 möjliga, vilket gör att Connect Bus rankas nummer ett av totalt sju bussbolag som deltog i uvärderingen. Detta resultat är ett erkännande av vår dedikation och våra framsteg inom områden som miljöprestanda, socialt ansvar och företagsstyrning.

- Vi kunde inte ha varit mer nöjda med vår GRESB-poäng i år! Resultatet är mycket motiverande för oss. Både eftersom vi ser att vi är det ledande bussföretaget som vi vill vara, och eftersom detta bekräftar att vi är på rätt väg med vår interna hållbarhetsstrategi. - Jeroen Hoff, CSO & head of HSEQ

GRESB har som mål att främja och stödja hållbarhetsinsatser inom branschen genom att samla in och analysera data om miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade (ESG) faktorer. Det är en värdefull resurs som hjälper oss att integrera hållbarhet i verksamheten och bidra till en mer hållbar och ansvarsfull utveckling av städer och samhällen. Bedömningarna är ett referensverktyg för våra passagerare som önskar hållbar kollektivtrafik.

Tillsammans arbetar vi för en grönare och mer hållbar framtid. 💚🚌