Rekrytering

Tillsammans kommer vi att arbeta för en hållbar framtid. Här hittar du lediga platser på Connect Bus i Norge och Sverige.

Illustrasjonsbilde av to ansatte

Vår kultur

Våra värderingar säkerställer att vi aktivt och framgångsrikt tar ansvar och driver verksamheten på ett värdeskapande och hållbart vis för alla våra intressenter. Vi utgår från allas lika värde och rättigheter oavsett kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet och funktionshinder.

Du hittar oss här

Behöver du kontakta oss?